Açık Klasman – WeDo

Geleceğin akıllı şehirlerinde kullanılacak sürücüsüz otomobillerin teknolojisi, okul otobüslerini otonom elektrikli araçlar, başka bir deyişle sürücüsüz okul otobüsleri olarak yeniden tasarlamak için de kullanılabilir. Sürücüsüz okul otobüsleri çocukları doğrudan evlerinden alacak ve okullarına bırakacaklardır. Sürücüsüz okul otobüsü çocukları taşıma amaçlı olarak gün içinde sadece kısıtlı bir zaman aralığında kullanılacağından, otobüs günün kalan zamanında, örneğin okula yemek taşımak amacıyla sevk aracı olarak da kullanılabilir.

Bu yılki hedef, sürücüsüz bir okul otobüsünün çocukları evlerinden alıp, okullarına nasıl götüreceğinin resmedildiği, açıklandığı ve gösterildiği bir sergi yapmaktır. Sergide, sürücüsüz bir okul otobüsünün otonom bir sevk aracı olarak nasıl kullanılabileceği de gösterilebilir.