Kurallı Klasman – WeDo

Geleceğin akıllı şehirlerinde kullanılacak sürücüsüz otomobillerin teknolojisi, okul servislerini otonom elektrikli araçlar, başka bir deyişle sürücüsüz okul servisleri olarak yeniden tasarlamak için de kullanılabilir. Sürücüsüz okul servisleri çocukları doğrudan evlerinden alacak ve okullarına bırakacaklardır. Sürücüsüz okul servisi çocukları taşıma amaçlı olarak gün içinde sadece kısıtlı bir zaman aralığında kullanılacağından, otobüs günün kalan zamanında, örneğin okula yemek taşımak amacıyla sevk aracı olarak da kullanılabilir.

Bu yılki hedef, çocukları evlerinden alıp, okullarına götürecek bir robot yapmaktır. Robot ayrıca okula meyve sevkiyatı da yapabilmelidir.